Možnosti použití

Zateplování pufathermem Zateplování pufathermem Zateplování pufathermem Zateplování pufathermem

Jak zateplit PUFATHERM

Podklad
Podklad musí být suchý, únosný, čistý a odmaštěný. Mokrý podklad před aplikací vysušit a napadená místa plísněmi odstranit. Musí být však odstraněna příčina vlhkosti!!! Pro opravy prasklin, děr a spár použít vnitřní tmel Füllspachtel innen. Savé a silně savé podklady opatřit hloubkovou penetrací Baufan.

Lepení pufatherm izolační desky
Na savý podklad použít lepidlo na polystyren Profi. Na nesavý podklad jako jsou např. plasty, železo, keramika použít kontaktní lepidlo K12.

PUFATHERM_NÁVOD_01   Nanesení lepidla
Na savý podklad nanést pomocí zubové špachtle B2 rovnoměrně lepidlo Profi na plochu o rozměru jedné desky. Na nesavý podklad nanést pomocí vhodného válečku kontaktní lepidlo K12 (vždy dodržet návod k použití uvedený na obalu).
PUFATHERM_NÁVOD_02   Lepení izolačních desek
Desky lepit šedou stranou do lepidla a rovnoměrně připevnit pomocí válečku. Případný vzduch vytlačit do stran.
PUFATHERM_NÁVOD_03   Lepení těsné spáry
Následující desku lepit vždy těsně na sraz nebo přeložit a následně zaříznout odlamovacím nožem.
PUFATHERM_NÁVOD_04   Dobře připevnit
Spáry a řezy rovnoměrně přiválečkovat.
PUFATHERM_NÁVOD_05   Tmelení
Pro tmelení a opravy jako např. v rozích nebo krajích stropů, v oblasti spár použít lehký šlehaný tmel L10.
PUFATHERM_NÁVOD_06   Doba zasychání
Lepidla musí schnout minimálně 24 hodin. Proschnutí lepidla a pevné spojení desek je vždy před dalšími pracemi nutno zkontrolovat.

 

TOPlist