Kde nás najdete

Kde nás najdete

Co můžete potřebovat

HYDROIZOLACE

Nejdůležitější hydroizolace jsou nepochybně hydroizolace základů a střech, což je nejdůležitější součást každé stavby. Naše produkty zajistí hydroizolaci základů, bazénů, koupelen, sklepů a všude tam kde máte problém s pronikáním vody.

 

Na celkovou kvalitu izolovaného objektu má velký vliv právě vhodně vybraná hydroizolace a kvalita provedení izolačních prací. Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující  životnost celé stavby. 

Je moudré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru.

 

Co je vlastně „hydroizolace“ ?

 

Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů objektů, a nebo ve specifických stavbách, z objektu do vnějšího prostředí (jímky, nádrže, skládky, silážní jámy, jezírka).
 

Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.

 

Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Vyberte si z doporučených výrobců:


Hydroizolace Suho Hydroizolace Suho elastická Hydroizolace Aguastop
 
 
TOPlist